Pitää tutkia, keitä ovat ko. taiteilijat. Heille on museokin Sitgessä.